• ODESÍLÁME DO 3 DNŮ
  • JARNÍ NOVINKY ZDE!
  • NA OUTLETU SLEVY AŽ 70%


Soutěž Chyť si Vánoce s autíčkem Decor by Glassor
Soutěžte o dárkové poukazy s autíčkem Decor by Glassor

JAK SOUTĚŽIT?

Libercem se prohání vánoční autíčko, které přivezlo tu pravou vánoční atmosféru. Poznáte jej podle dárků na střeše a loga Decor by Glassor. Je to velmi jednoduché. Vyfoťte autíčko Decor by Glassor a sdílejte ho na sociálních sítích s označením @decorbyglassor_cz na Instagramu nebo @decorbyglassor na Facebooku. Napište nám, kam by za vámi mělo autíčko přijet a my vás zařadíme do slosování o hodnotné výhry.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Fotografie můžete sdílet od 18.11. do 20. 12. 2022 8:00h.

Slosování proběhne 20.12. a výherce ihned kontaktujeme ohledně předání poukazů. Ty si výherci mohou vyzvednout přímo na prodejně Decor by Glassor, nebo je autíčko přiveze až k výhercům domů.

 

CENY A VÝHERCI

Celkem bude 10 hlavních výherců. Výhra je poukaz v hodnotě 1000 kč na nákup celého sortimentu v prodejně Decor by Glassor na Sokolovském náměstí 303/9 v Liberci.

 

Účastí v soutěži souhlasíte s našimi soutěžními podmínkami.

 

www.decor-by-glassor.cz

FB: @decorbyglassor.cz

IG: @decorbyglassor_cz

 


PodmínkyPodmínky:

Organizátor soutěže:

Glassor Decorations s.r.o.

nám. Sokolovské 304/9

Liberec

46001

IČ:      08238812    

DIČ:   CZ08238812

(dále jen „organizátor“)

 

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky od 18.11. 2022 do 20. 12. 2023 (dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“).

 

3. Účast v soutěži:

Spotřebitel se účastní soutěže následujícím způsobem: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice, která nasliní fotografie vánočního auta Decor by Glassor na sociální síť Facebook nebo Instagram.Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Této soutěže se může jedna fyzická osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak vždy maximálně jednu výhru.

 

4. Výherce, výhry v soutěži a předání výher:

Slosování proběhne 20.12. a výherce ihned kontaktujeme ohledně předání poukazů. Ty si výherci mohou vyzvednout přímo na prodejně Decor by Glassor, nebo je autíčko přiveze až k výhercům domů.

 

5. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.decor-by- glassor.cz a to nejpozději do 20. 12. 2022 organizátorem soutěže.

 

6. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty, elektronické pošty či jiným způsobem.

 

7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

8. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích či kreditu na nákup zboží.

 

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

 

10. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména výherce po dobu neurčitou a bezplatně zveřejňovat zaslané fotografie na webových serverech společnosti, účtech společnosti nasociálních sítích Facebook, Instagram, Pinterest a dalších partnerských webech a také s uveřejněním v dalších marketingových materiálech.

 

11. Účastí v soutěži se účastník vzdává jakýchkoli práv na zaslané fotografie, nebo nároku na honorář, vyplývající z následné prezentace zaslaných fotografií.

 

12. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

 

13. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním předpisům České republiky, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst společnosti GLASSOR s.r.o.

 

14. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

 

15. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

16. Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů na www.decor-by-glassor.cz (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze internetového obchodu Organizátor soutěže:

Glassor Decorations s.r.o., nám. Sokolovské 304/9, Liberec, 46001

(dále jen „organizátor“), jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

17. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, zadavatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena propadá.

 

V Liberci dne 18.11. 2022

 

Zboží bylo přidáno do košíku

< Pokračovat v nákupu Přejít do košíku >